Blog Archives

Tijdens de gouden eeuw claimde Nederland een paar decennia lang grondgebied aan de Oostkust van Noord Amerika met de toepasselijke naam Nieuw Nederland. De voornaamste nederzetting was Nieuw Amsterdam, na de overname door de Engelsen hernoemd als New York. Een aantal namen in en rond New York herinneren nog aan deze tijd, zoals Brooklyn (Breukelen), […]

Er zijn opmerkelijke overeenkomsten tussen de steden Utrecht en Bremen. Allereerst dient vermeld te worden dat ik jaren in Utrecht heb gewoond en op dit moment in Bremen woon. Beide steden hebben een domkerk in het oude centrum. En beide kerken zijn op dit moment protestants, echter ze werden als kathedraal gebouwd voor het Bisdom […]

I saw a French world map at a friends place which described the strait between Greenland and Iceland as ‘Détroit de Danemark’. This would mean that the US town Detroit was originally French. Searching on wikipedia gave a positive response. It was originally founded by the Frenchman Antoine de la Mothe Cadillac in 1701. As […]

Echt cool zeg dat Wikipedia. Ik heb bijvoorbeeld ontdekt dat er een oorlog is geweest tussen de VS en Canada (toen nog volledig onder Engels bestuur) van 1812 tot 1815. Ook is Washington toen door de Engelsen platgebrand. De vrede werd in 1814 ondertekend in Gent. De oorlog duurde tot 1815 omdat de vredesboodschap een beetje […]

No newer/older posts